مهلت باشگاه شهر خودرو  به پرسپولیس برای پرداخت مبلغ ۸ میلیارد تومان جهت انتقال یحیی گل محمدی  به این تیم امروز به پایان رسید و مسئولان شهر خودرو منتظر اقدامات پرسپولیسی‌ها هستند تا رایزنی‌های لازم صورت بگیرند.  

در حالی که وکیل حقوقی باشگاه پرسپولیس معتقد است که رای پرونده گل محمدی قطعی نشده و این پرونده در کمیته استیناف رسیدگی می‌شود؛ اما یکی از مدیران شهر خودرو بیان کرد که کمیته استیناف رای را صادر کرده و مهلتی برای اعتراض به حکم تعیین شده است  و  سرخپوشان در زمان مقرر اعتراض نکرده‌اند و باید بدهی خود را پرداخت کنند.  

به هر حال باید دید طرفین دعوا  درباره پرونده گل محمدی با یکدیگر  مصالحه می‌کنند یا باشگاه شهر خودرو به‌ AFC شکایت می‌کند؟